متن سربرگ خود را وارد کنید

 چهارمین دوره مسابقات ملی رباتیک (موسیتوکاپ 2023 )

متن سربرگ خود را وارد کمتن سربرگ خود را وارد کنید

 با رویکرد حذف آلودگی های زیست محیطی

پخش کننده ویدئو
mositto cup 2023