لیگ آزاد

در این لیگ افراد ابداعات، اختراعات و دست سازه های خود را در دید عموم و در مقام مقایسه می گذارند.
این لیگ فرصت خوبی برای معرفی ایده های خود به عموم و جذب سرمایه گذار جهت رشد و صنعتی سازی ایده می باشد.
 

قوانین مسابقه

1_ شرکت کنندگان باید فایل ورد زیر را دانلود کنند و اطلاعات مربوط به ایده خود را تکمیل گردانند و در روز مسابقه تعدادی نسخه پرینت شده از آن را همراه با نمونه ساخته شده از ایده خود اورده و جهت تسهیل در معرفی ایده در اختیار بازدید کنندگان قرار دهند دهند.
2_ شرکت کنندگان باید برای سوالات مطرح شده و هر مورد دیگری که به معرفی ایده کمک میکند، پاورپینت
اماده  کرده و هنگام پرزنت کردن ایده از ان استفاده کنند.
3_روند مسابقه به این گونه است که برگه ای در اختیار بازدید کننده قرار میگیرد ، که بازدید کننده باید در انتهای بازدید خود اسم یکی از تیم ها و یا ایده ها را به عنوان تیم برتر نوشته و داخل صندوق بیاندازد. 
 
4_نقش تیم ها در این مرحله به این شکل است که باید بتوانند به بهترین نحو با بیان کردن کاربرد ها ، زمینه های مصرف، دید اقتصادی و …. مخاطب خود را متقاعد سازند.

5_در انتهای مسابقه تیم و یا ایده ای که بیشترین ارا را بیاورد به عنوان برنده مسابقه اعلام می شود.

 
 
 

سوال ها

mositto cup 2023