مهندس مرصاد مسعود

متولد 27 آبان 1376 _ تهران
کارشناسی مهندسی رباتیک
پژوهشگر برتر منطقه در سال های 1387، 1388 و 1389
شرکت در جشنواره خوارزمی ( شاخه ی پژوهش _ ادبیات )
سوابق تخصصی تدریس :
برنامه نویسی به زبان اسکرچ
برنامه نویسی به زبان ++C بر بستر آردوینو
مبانی الکترونیک
مبانی مکانیک
طراح سناریوی مسابقات رباتیک و چالش های علمی
مدیر محتوای آموزشی باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران
سرپرست کمیته ی مسابقات باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران
(( دو صد گفته چون نیم کردار نیست ))
ثبت نام دوره دانشجویی