ﺑﺴﻤﻪ تعالی
ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ  – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،ﮔﺮاﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
کارشناسی ارشد مهندسی برق،گرایش قدرت
(دانشگاه علم وصنعت ایران)
سوابق تحقیقاتی خود را به شرح زیر اعلام می دارم :
 ﺗﺪرﯾﺲ : 
1- میکرو کنتر، PLC ، پردازش تصاویر،کنترل ربات ومدارهاي الکترونیکی واسط در دانشگاه هاي علم وصنعت
ایران، آزاد اصفهان،صنعتی مالک اشتر اصفهان و شهید مهاجرو مراکز تحقیقاتی کشور آلمان
2- طراحی مدار هاي واسط در مراکز تحقیقاتی رباتیک دانشگاه هاي فوق ذکر
3- مکاترونیک و هوش مصنوعی در مراکز تحقیقاتی رباتیک  دانشگاه هاي فوق ذکروشرکت فنی و مهندسی بهین پرداز نقش جهان
4- دروس تخصصی برق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی و کاربردي
فعالیت هاي تحقیقاتی وصنعتی :
1- طراحی و ساخت ربات فوتبالیست سایز متوسط
2- طراحی و ساخت ربات انسان نما
3- طراحی و ساخت نانو ربات
4-  طراحی و ساخت شناور پرنده بدون سر نشین هوشمند
5- طراحی و ساخت ربات سرباز
6-  طراحی و ساخت ربات جراح
7-  ساخت مانیتور ال اي دي
8-  طراحی وساخت دستگاه هاي تمام اتوماتیک درخط تولید ماهی تمیز کن
9- طراحی وساخت خودرو وموتورسیکلت برقی
10-  طراحی وساخت نسل جدید درایور اینورتري موتورهاي تک فاز
11-  طراحی وساخت دستگاه هوشمند سنسورهاي علایم حیاتی مهندسی پزشکی
12-  طراحی وساخت سیستم کنترل دستگاه چاپ هاید لبرگ آلمان
13-  طراحی و ساخت ربات هاي انسان نما
اختراعات ثبت شده :
1- ربات فروشنده
2- دستگاه صوتی هوشمند براي نابینایان
3- نانو ربات در زمینه بیو تکنولوژي و دارویی
4- شناور پرنده بدون سرنشین هوشمند با روکش نانو
5-دستگاه تشخیص دهنده پیچ هاي خطرناك جاده
6- تشخیص الکترونیکی قبله با میدان مغناطیسی زمین
8-دستگاه تعیین عملکرد موضعی محصولات علوفه اي
9- سیستم ردیاب هوشمند
10- دستگاه هوشمند ماهی تمیز کن
مدال ها و افتخارات :
1- مدال طلاي مسابقات بین المللی روبوکاپ ۲۰۰۸ ایران وجهان
2-مدال نقره مسابقات جهانی روبوکاپ 2006 آلمان
3- مدال نقره مسابقات جهانی روبوکاپ ۲۰۰۸ چین
4- مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات ۲۰۰۸ چین
5- مدال نقره مسابقات بین المللی روبوکاپ ۲۰۰۷ در ایران
6- برگزیده تکنیکی مسابقات جهانی روبوکاپ 2007 ژاپن
7-کسب مقام دوم مسابقات ملی خوارزمی در ایران
8- برگزیده شناورهاي بدون سرنشین سازمان تحقیقات وجهاد خودکفایی ندسا
9- کسب مقام اول مسابقات مبتکرین و مخترعین درسال هاي ۱۳۸٥ ،۱۳۸٦ و ۱۳۸۷
10-کسب حضور در مسابقات جهانی روبوکاپ در سال هاي ۲۰۰٦ تا ۲۰۱۰
11- مقام برگزیده مسابقات ملی شناورهاي بدون سرنشین وخودرووموتورسیکلت برقی دانشگاه صنعتی شریف
12-پژوهشگر برتر در سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۹ -۱۳۹۰
13- کارآفرین برتر کشور سال ۱۳۹۳
تالیفات:
(Adro Team Description Paper(Robocup-2007
(Adro Team Description Paper(Robocup-2008
(Adro Team Description Paper(Robocup-2009
گواهینامه هاي حرفه اي:
1- گواهینامه مهارت مبانی رباتیک(سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور)
2- گواهینامه مهارت سخت افزار رباتیک(سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور)
3- مهارت هاي کسب و کار و کارآفرینی
4- مهارت هاي کسب وکار وتجاري سازي
تجربه هاي شغلی:
1- مدیر عامل باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران
2- سرپرست تیم روبوکاپ (فوتبالیست سایزمتوسط ایران)
وظایف:
(برنامه نویسی ،طراحی برد هاي الکترونکی،کنترل موتور، پردازش تصویرو تدریس دروس الکترونیک و رباتیک)
3- رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی بهین پرداز نقش جهان( شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان)
وظایف:
(برنامه نویسی ،طراحی برد هاي الکترونکی،کنترل موتور ،پردازش تصویرو تدریس دروس الکترونیک و رباتیک)
4-  سرپرست و مجري طرح مانیتورغول پیکر ال اي دي در شهرك علمی وتحقیقاتی اصفهان
5- طراح وکارشناس موتورسیکلت برقی وخودروي هیبریدي گروه توسعه صنایع خودرو (سایپا)
زبان هاي خارجی:
1- زبان انگلیسی (TOEFL IBT)
2-  زبان آلمانی( سطح C3  DSH )
مقالات :
Trace Moving Function Description and Autonomous Moving Protocol Evaluation-1
(International Review of Automatic Control;Sep2009, Vol. 2 Issue 5, p609/Academic Journal)
2-حفاظت انتقال قدرت با سیستم هاي فازي در کنفرانس سیستم هاي فازي و شبکه هاي عصبی ۲۰۰۸
3- نانو ربات در کنفرانس سیستم هاي فازي و شبکه هاي عصبی ۲۰۰۸ ایران
4- تشخیص مسیر با استفاده از گراف هوشمند در کنفرانس سیستم هاي فازي و شبکه هاي عصبی ۲۰۰۸
5-طراحی یک سیستم ابتکاري تشخیص خودکار پلاك خودرو بر مبناي تطبیق قالب و وزندهی نقاط
سخنرانی در کنفرانس ها :
مکاترونیک و هوش مصنوعی مسابقات روبوکاپ ۲۰۰٦ آلمان
مکاترونیک و هوش مصنوعی مسابقات روبوکاپ ۲۰۰۷ ژاپن
مکاترونیک و هوش مصنوعی مسابقات روبوکاپ ۲۰۰۸ چین
سیستم هاي فازي و شبکه هاي عصبی ۲۰۰۸ تهران
جشنواره مبتکرین و مخترعین ۲۰۰۷ تهران
جشنواره پژوهشگران برتر کشور 2010 تهران
جشنواره کار آفرینان برتر کشور 2013 تهران
زمینه هاي مورد علاقه جهت همکاري و تحقیقات :
مکاترونیک و هوش مصنوعی
ربات هاي هوشمند وکنترل موتور
پردازش تصویر و هوش مصنوعی
ARM ،AVR ،FPGA , PIC میکرو کنترلر هاي
PLC
شبکه
نانو تکنولوژي
خودرو وموتورسیکلت برقی
طراحی مدار هاي الکترونیکی و واسط
سیستم هاي فازي و شبکه هاي عصبی
شبکه و سیستم هاي مخابراتی
طراحی سیستم هوش هواپیماهاي بدون سرنشین
حفاظت انتقال قدرت با سیستم هاي فازي
شبکه هاي هوشمند در سیستم هاي قدرت
انرژي هاي تجدیدپذیر
Email : Mohsenelectron@gmail.com
Tell : +98-9124124651
ثبت نام دوره دانشجویی