لیگ نوریاب

 در تاریک ترین نقطه کهکشان سیاره ای وجود دارد که خاک ان زیر کوه بزرگی از زباله زیست محیطی و رادیو اکتیو که به دلیل از بین رفتن موشک ها ماهواره ها و بقایای تولید سوخت اتمی به وجود امده است، دفن شده است در زیر پوششی از زباله رباتی مدفون است که باید روزنه های نور را از میان زباله ها پیدا کرده و به سمت ان حرکت کند  این ربات به شدت اسیب پذیر بوده و باید هنگام عبور از میان زباله ها با ان ها برخورد نکند.

توجه: با در نظر گرفتن تعداد تیم های شرکت کننده زمان بندی دقیق تر ، در همین صفحه اعلام خواهد شد

mositto cup 2023