لیگ جونیور

این لیگ برای رده سنی 5 تا 7سال طراحی شده است. 

در این لیگ در روز مسابقه چالش هایی مطرح میشود.

کودکان باید با استفاده از خلاقیت و نو اوری خود سازه های مکانیکی و الکترومکانیکی بسازند و در راستای حل این چالش ها سازه هایی خلق کنند. 

محیط این لیگ متناسب با رده سنی کودکان طراحی شده و جدای از برد و باخت کودکان در محیطی چالش برانگیز و پر از هیجان به رقابت با یک دیگر می پردازند

mositto cup 2023