قوانین عمومی

 • تمامی شرکت کنندگان باید یک نام برای تیم خود انتخواب کنند.
 • تیم ها 2 الی 6 نفره بوده و باید تمام اعضای تیم مشخصات خود را در صفحه ثبت نام مسابقات وارد کرده و فرم مربوط به ان را تکمیل نمایند در غیر این صورت فرد از مسابقه کنار گذاشته خواهد شد .
 • به هیچ عنوان فردی خارج از تیم از جمله مربی و استاد اجازه دخالت در امور تیم و کمک در اسمبل و ساخت ربات و همچنین کمک به حل مشکلات ربات در روز مسابقه را ندارد.
 • در صورت نیاز و تشخیص داور مصاحبه فنی از تیم ها گرفته میشود تا مشخص شود ربات ها ساخته شده توسط اعضای تیم میباشد.
 • استفاده از ربات های از قبل ساخته شده و یا رباتی که توسط کسانی بجز اعضای تیم ساخته شده باشد ممنوع می باشد و در صورت تشخیص، تیم از مسابقه حذف میگردد.
 • مسابقه در محیطی کاملا دوستانه برگزار میشود و از تمامی شرکت کنندگان انتظار میرود در گیر و دار هیجانات مسابقه نظم و احترام شرکت کنندگان و داوران را رعایت نمایند.
 • در صورتی که تیمی باعث اختلال در نظم و جو حاکم بر مسابقه شود از رقابت حذف میگردد.
 • تمامی تیم ها از لحظه فرا خوانی 3 دقیقه زمان دارند در کنار زمین مسابقه همراه با ربات حضور پیدا کنند در غیر این صورت تیم از ادامه رقابت کنار گذاشته می شد.
 • در صورتی که برای تیم ها ابهام یا اعتراضی به وجود امد تیم موظف است موضوع را به صورت مکتوب با دبیر کمیته داوران درمیان بگذارد تا به ان رسیدگی شود.
 • تمامی شرکت کنندگان موظف اند قوانین اخبار و اطلاعیه ها را به صورت مستقیم از سایت مسابقات mosittocup.ir پیگری کنند.
 • هرگونه تغییر در قوانین و شرایط مسابقه در صفحه اطلاعیه ها درج می شود.
 • مسئولیت اگاهی از اخرین تغییرات درج شده در صفحه اطلاعیه ها با خود شرکت کنندگان می باشد .
 • در صورت حذف تیم هزینه ثبت نام بازگشت داده نمیشود.
 • تمامی شرکت کنندگان موظف اند یک مدرک شناسایی عکس دار (کارت ملی ، شناسنامه و …)در روز مسابقه برای تایید هویت همراه خود داشته باشند.
 • تمامی شرکت کنندگان موظف اند کارت مسابقه ی خود را تا اخرین روز مسابقات همراه خود داشته باشند.
mositto cup 2023