تلفن :

98-2196045716+
98-2166503266+
98-9125244525+

پست الکترونیک : 

Info@mosittocup.ir

آدرس : 

میدان ونک بزرگراه حقانی غرب به شرق ورودی باغ کتاب تهران باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران

 

 

    ثبت نام دوره دانشجویی