درباره مسابقات رباتیک موسیتوکاپ

مسابقات رباتیک موسیتوکاپ فعالیت خود را از سال 2018 آغاز کرده است که زیر نظر آکادمی رباتیک موسیتو می باشد ، هر سال مسابقات رباتیکی در لیگ های متفاوت برگزار می شود. سومین دوره مسابقات ملی رباتیک ( موسیتوکاپ2020 ) امسال در روز های 22 و 23 اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد.
آکادمی رباتیک موسیتو با هدف گسترش و آموزش علم رباتیک به کودکان و نوجوانان علاقه مند زیر نظر قهرمانان رباتیک جهان فعالیت دارد که این مجموعه در چهار گرایش الکترونیک ، مکانیک ، برنامه نویسی و در نهایت مکاترونیک و هوش مصنوعی فعالیت می کند و هدف اصلی آن بکارگیری اخرین روش های موجود درجهان جهت ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی می باشد.
 

افتتاحیه سومین دوره مسابقات ملی رباتیک ( موسیتوکاپ 2020 )

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.04333","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#808080","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#ff0000","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#1e90ff","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#ffa500","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#1df27d","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

لیگ های مسابقه

 

کمیته ملی رباتیک موسیتوکاپ

باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران

ircstem_mosittocup2020_mositto_mobot_arduino_موسیتو_موسی تو

باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران با هدف گسترش و آموزش علم رباتیک به کودکان و نوجوانان علاقه مند زیر نظر قهرمانان رباتیک جهان فعالیت دارد که این مجموعه در چهار گرایش الکترونیک ، مکانیک ، برنامه نویسی و در نهایت مکاترونیک و هوش مصنوعی فعالیت می کند و هدف اصلی آن بکارگیری اخرین روش های موجود درجهان جهت ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی می باشد.

اطلاعات بیشتر